* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .tz, .co.tz, .or.tz, .net, .org, .tv.tz, .ac.tz, .sc.tz