* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .co.tz, .or.tz, .net, .org