العثور على نطاق جديد

.co.tz
25,000TZS
.tz
100,000TZS
.or.tz
25,000TZS
.com
30,000TZS
.net
35,000TZS
.org
35,000TZS

Products For All Businesses

Web Hosting

Select Your Perfect Web Hosting Plan Today,

يبدأ من
6,000TZS /mo

Reseller Hosting

Reseller Hosting

يبدأ من
25,000TZS /mo

VPS Hosting

Virtual Private Servers

يبدأ من
50,000TZS /mo

Our Guarantees

Learn why we are trusted by over 35,000 clients worldwides

24/7 Expert Support

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

Fast & Reliable

If a scan finds anything, SiteLock will safely remove any known malware automatically.

Super Easy to Use

Automatically checks your applications to ensure they are up-to-date and secured against known vulnerabilities.

100% Uptime Guaranteed

Get protection against the top 10 web app security flaws as recognised by OWASP, the Open Web Application Security Project.

Secure Servers

The TrueShield™ Web Application Firewall protects your website against hackers and attacks.

Money-back Guarantee

Daily scans help detect malware early before search engines have a chance to find it and blacklist your site.

High Performance

Instant and fully automated setup gives you protection immediately without anything to install.

Content Delivery Network

Speed up your website by distributing it globally and serving it to your visitors from the closest location for faster page load speeds wherever they are.

Our Customers Say

Learn why we are trusted by over 35,000 clients worldwides

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid aperiam, doloremque doloribus impedit incidunt minus natus officiis omnis perspiciatis ullam.

Shekhar Kanabar
Shekhar Kanabar
synarge.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid aperiam, doloremque doloribus impedit incidunt minus natus officiis omnis perspiciatis ullam.

Melkzedek Shine
Melkzedek Shine
barefoot.tz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid aperiam, doloremque doloribus impedit incidunt minus natus officiis omnis perspiciatis ullam.

Nela Healthcare Ltd
Nela Healthcare Ltd
nelahealthcare.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid aperiam, doloremque doloribus impedit incidunt minus natus officiis omnis perspiciatis ullam.

Ezra Membi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid aperiam, doloremque doloribus impedit incidunt minus natus officiis omnis perspiciatis ullam.

Mc Rhevan
Mc Rhevan
mcrhevan.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid aperiam, doloremque doloribus impedit incidunt minus natus officiis omnis perspiciatis ullam.

St Joseph Schools
St Joseph Schools
stjosephs.co.tz

We have established a good partnership with NETPOA as the host of our company website. We appreciate for their innovative, quality, and timely services that have enabled us to meet the needs of our website such as easy access to our customers when they need to contact us.

Ubora Forestry
Ubora Forestry
uboraforestry.co.tz

Let’s Get Started!

Mauris blandit arcu nec tellus lobortis, vitae aliquam lectus varius. Nunc sed magna ac nisi ultrices aliquam a ac turpis. Proin sagittis vel ipsum vitae luctus.

Contact Us